Wikia


Potato Bread

Het product in het algemeen:

Aardappelbrood is een product dat geproduceerd wordt in de Bakkerij nadat level 39 is behaald.

Na het produceren van dit product wordt het opgeslagen in de Schuur.


Bakery-1

Het product produceren:

Aardappelbrood wordt gemaakt in de Bakkerij. Om dit te maken heb je 2x Aardappels, 1x Witte suiker, 3x Eieren en 1x Boter nodig. Elke stuk dat geproduceerd wordt duurt 45 minuten. Na het behalen van 3 sterren in de bakkerij zal deze tijd worden verlaagd naar 38 minuten. Na het maken van dit product zal de speler 34 XP krijgen.
Roadside Shop

Verkopen en boot bestellingen:

  • Dit product kan gekocht of verkocht worden voor de maximale prijs van 284 munten.
  • Alle ingrediënten voor dit product kunnen gekocht worden voor maximaal 258 munten.
    • Bij boot bestellingen is nog niet bekend hoeveel er vereist zijn per krat.